Leger

Dr. Cathrine Fossen, Spesialist i Allmennmedisin

Dr.  Thomas Kleiberg Jensen,  Spesialist i Allmennmedisin

Dr. Madeleine Müller-Hubrich, Spesialist i Allmenmedisin , Dr. med.

Dr. Beatrice Husebø, Allmennlege i Spesialisering

Dr. Oda Marie Kleven, Allmennlege i Spesialisering