Leger

Dr Shiva Amiri spesialist i allmennmedisin

Dr Cathrine Fossen spesialist i allmennmedisin

Dr Saeid  Sohrabi spesialist i allmennmedisin og radiologi

Dr  Thomas Kleiberg Jensen  Fastlege

Dr Madeleine Muller-Hubrich Spesialist i allmenmedisin , Dr Med