Leger

Dr. Cathrine Fossen, Spesialist i Allmennmedisin

Dr.  Thomas Kleiberg Jensen,  Fastlege 

Dr. Madeleine Müller-Hubrich, Spesialist i Allmenmedisin , Dr. med.

Dr. Mino Rabenja, Fastlegevikar