Leger

Dr. Cathrine Fossen, Spesialist i Allmennmedisin

Dr.  Thomas Kleiberg Jensen,  Allmennlege i Spesialisering

Dr. Madeleine Müller-Hubrich, Spesialist i Allmenmedisin , Dr. med.

Dr. Saima Iqbal, Allmennlege i Spesialisering