Sekretærer

Lene Brit Antonsen Falk er utdannet offentlig godkjent sykepleier i 2002. Jobbet i hjemmesykepleien til 2009. Har deretter jobbet på legesenter som sykepleier. Dybdekompetanse i diabetes,  sårstell og kols/ astma.

Anne-Mette Selvik er autorisert helsesekretær og jobbet mange år ved laboratoriet ved SUS som bioingeniør.

Linda Kristiansen er autorisert helsesekretær.

Pershang Ramazani er autorisert helsesekretær.