Sekretærer

Lene Brit Antonsen Falk er utdannet offentlig godkjent sykepleier i 2002. Jobbet i hjemmesykepleien til 2009. Har deretter jobbet på legesenter som sykepleier.

Linda Meyer Holmen har jobbet 14 år som tannlegesekretær, og har siden 2011 jobbet som medisinsk sekretær.

Anne-Mette Selvik er autorisert helsesekretær, og jobbet mange år ved laboratoriet ved SUS.

Mari Anne Haugland Lindaas er offentlig godkjent hjelpepleier med lang praksis fra hjemmetjenesten og sykehuspraksis. Er utdannet medisinsk sekretær fra 2006, erfaring fra helsestasjon og hjertespesialist.