Sekretærer

Lene Brit Antonsen Falk er utdannet offentlig godkjent sykepleier i 2002. Jobbet i hjemmesykepleien til 2009. Har deretter jobbet på legesenter som sykepleier.

Anne-Mette Selvik er autorisert helsesekretær, og jobbet mange år ved laboratoriet ved SUS.

Mari Anne Haugland Lindaas er offentlig godkjent hjelpepleier med lang praksis fra hjemmetjenesten og sykehuspraksis. Er utdannet medisinsk sekretær fra 2006, erfaring fra helsestasjon og hjertespesialist.

Linda Kristiansen er autorisert helsesekretær.